Základní škola a Mateřská škola Tršice, příspěvková organizace, 783 57 Tršice 183  

Ředitelství:
+420 585 957 135
+420 725 906 129

 

Sekretariát:
+ 420 585 750 268

 

Sborovna II. stupně:
+ 420 727 873 081

 

Budova 1. stupně:
+ 420 585 957 170

 

Školní družina:
+ 420 585 751 982

 

Školní jídelna:
+ 420 585 412 640

 

Mateřská škola:
+ 420 775 357 112

Adresa: Tršice 183, 783 57 Tršice

Kontaktní emailová adresy:

skolni.jidelna@zstrsice.cz

 

Kontaktní formulář:

Jméno a příjmení:
Váš email:*
Telefonní číslo:
+420
  Otázky, dotazy, cokoliv...
  ODESLAT

  AKTUALITY

  Pro všechny strávníky

  Odhlašování obědů

  Obědy je nutno odhlásit osobně, telefonicky, nebo e-mailem vždy předchozí den do 14:00 hodin.

  Pokud dítě onemocní během víkendu, lze stravu odhlásit v pondělí ráno do 8:00 hodin.

  V první den nemoci je možné včas neodhlášenou stravu vyzvednout do jídlonosiče ve školní jídelně ve vymezeném prostoru (vchod vedle fitness centra, naproti parkoviště u mateřské školy – zvoňte na kuchyň) v době od 11:00 do 11:30 hodin.

  Pokud nebude strava řádně odhlášena, propadá bez náhrady.

  V době prázdnin i ředitelského volna jsou žáci automaticky odhlášeni ze stravování.

  Objednávky obědů

  Školní stravování upravuje vyhláška 107/2005 Sb. o školním stravování.

  Pro školní stravování je limitující:
  - vyživující normy
  - rozpětí finančních limitů

  Při sestavování jídelníčku přihlížíme k plnění spotřebního koše, který je součástí vyhlášky o školním stravování. Součástí stravy pro děti MŠ je také zajištění pitného režimu.

  V naší školní jídelně jsou používány denně pouze čerstvé kvalitní suroviny. Pokud je to možné, tak při nákupu surovin dáváme přednost regionálním dodavatelům. Při výběru potravin pro nás není pouze kritériem cena, ale i kvalita a původ.

  Pro přípravu hlavních jídel používáme pouze kvalitní výsekové maso. Dvakrát do měsíce vaříme ryby – treska, losos, hejk. Polévky jsou připravovány ze základního vývaru z čerstvého masa, kořenové zeleniny a koření. K ochucení používáme takové dochucovací prostředky, které neobsahují glutamát sodný. Tyto prostředky jsou používány jen v malém množství. Vzhledem k plnění spotřebního koše zařazujeme častěji zeleninové a luštěninové polévky.

  Přílohy jako např. bramborová kaše není zásadně připravována z polotovaru, ale pouze z čerstvých surovin – brambory, mléko a máslo. Strávníci dostávají dle možností zeleninové saláty, čerstvé ovoce, kompoty. Snažíme se zařazovat i mléčné výrobky – jogurt, jogurtová tyčinka, puding, šlehaný pribináček.

  Pokud dostačuje finanční limit, dostávají strávníci po obědě cukrovinky – cereální tyčinky, čokoládové tyčinky, oplatky. Jako nápoje jsou podávány ovocné sypané čaje, koncentráty ovocných nápojů, ovocné šťávy a 100% džus.

  Naším cílem je zabezpečit stravu v souladu se současnými výživovými trendy a seznamovat s novými trendy žáky přípravou netradičních jídel.

  Oznamujeme, že od 1. února 2017 je ve školní jídelně zavedeno odebírání obědů pomocí identifikačního čipu.

  Tento čip si přijdete zakoupit v hotovosti u vedoucí školní jídelny každý den od 6,00h – do 14,30h, nejpozději do 31. 1. 2017!!!
  (V tuto chvíli ještě nejsou čipy k odebrání. Včas budete upozorněni, kdy čipy zakoupit.)

  Každý strávník si zakoupí identifikační čip za cenu 115,- Kč (vratná záloha), který slouží k výdeji oběda a je platný po celou dobu školní docházky.
  Při koupi čipu dostane strávník vstupní hesla k přístupu na internetové stránky www.strava.cz, na kterých si bude každý strávník sám objednávat a odhlašovat obědy tak jak potřebuje, nejpozději však do 14h den dopředu.

  Při ztrátě si musí strávník zakoupit čip nový.
  Ztrátu identifikačního čipu je strávník povinen nahlásit vedoucí školní jídelny, čip mu bude zablokován, a pokud ho nenajde, musí si zakoupit nový. Po ukončení docházky do školní jídelny je možné do dvou měsíců nepoškozený a funkční čip vrátit.

  Jak zacházet s čipem

  • Strávník si zakoupí za 115,-Kč (vratná záloha) v kanceláři školní jídelny čip.
  • Čip si uloží tak, aby jej mohl každý den v jídelně použít.
  • V jídelně u výdejního okénka přiloží čip na výdejový terminál, který na displeji v kuchyni zobrazí údaje o strávníkovi a informace, zda je oběd přihlášený a zaplacený. Potom vydá personál kuchyně stravu.
  • Je-li oběd odhlášený nebo nezaplacený, displej zobrazí zákaz výdeje stravy. (Již nebude možné platit obědy zpětně. To znamená, že na konci měsíce musíte mít zaplaceno stravné na celý následující měsíc. Pokud strávník nebude mít zaplacené obědy nejpozději poslední den v měsíci na měsíc následující, nebude strava vydána do doby, než budou obědy zaplaceny.)
  • Stejně tak u čipu, který už byl ten den terminálem označen. Oběd vydán nebude.
  • Ztratí-li strávník čip, musí si za 115,- Kč zakoupit nový.
  • Pokud je čip poškozený, nebude vrácena záloha 115,- Kč.
  • Čipy nejsou identické a mají zakódované informace o strávníkovi. Proto není možné si čipy půjčovat nebo jinak zaměňovat.
  • Čip je zapůjčen na celou dobu školní docházky, proto s ním zacházejte šetrně. Po ukončení stravování bude vrácena záloha 115,-Kč po odevzdání nepoškozeného čipu do jídelny.

  Jaké jsou výhody tohoto systému pro vás, vaše děti a školu?

  • Možnost odhlášení stravy vašeho dítěte prostřednictvím webového rozhraní na našich webových stránkách – již nemusíte složitě telefonovat, případně mailovat do školy. Zadáním přihlašovacích údajů, které obdržíte při koupi čipu, můžete stravu odhlásit z pohodlí vašeho domova.
  • Přehled rodiče o odebrané stravě a platbách. Na webovém rozhraní uvidí rodič přesné datum a hodinu, kdy dítě stravu odebralo.
  • Při připnutí čipu ke klíči dítěte a při případné ztrátě těchto klíčů dokážeme tyto klíče jasně identifikovat.
  • Systém čipů je obvyklý na 99 % ostatních základních škol. Systém čipů funguje také na středních školách. Děti z naší školy budou mít při přechodu na střední školu s čipovým systémem zkušenost.
  • V souvislosti se zavedením čipového systému neplánujeme zvýšení ceny stravného.
  • Škole se zjednoduší a zpřehlední skladové účetnictví a management školní jídelny.

  Proškolení pro strávníky k objednávání stravy přes internet proběhne v průběhu měsíce ledna.

  V případě dotazů kontaktujte školní jídelnu na tel.: 585 412 640, nebo na e-mailové adrese skolni.jidelna@zstrsice.cz

  Alergeny Označování alergenů je oficiálně stanoveno na 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem. Odvolání na legislativu: EU - 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21 ČR - Vyhláška 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin a tabákových výrobků, § 8 odstavec 10. Předpisy stanovují specifické požadavky na označování alergenových složek, u kterých je vědecky prokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergie nebo nesnášenlivosti představující nebezpečí pro zdraví. 

  Je tedy požadováno, aby veškeré složky byly zřetelně označeny názvem příslušné alergenní složky, pokud není přímo v názvu potraviny nebo jídla. Vyjádření ministerstva zemědělství: Poskytování informací o alergenech v případě nebalených potravin tj. i pokrmů stanovuje čl. 44 odst. 1 a) nařízeni 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Nařízení nabývá účinností 13. prosince 2014. 

  Označování pokrmů spadá do gesce Ministerstva zdravotnictví. Co jsou to alergeny v potravinách? Různé druhy alergií postihují až 30% populace a na alergii není lék. Každý jedinec musí zjistit podle příznaků, jaké potraviny se vyvarovat, jedině voda není alergenní. Alergeny jsou přirozeně vyskytující látky bílkovinné povahy, které způsobují u přecitlivělých jedinců nepřiměřenou reakci imunitního systému (IS,) která může vyústit až k anafylaktickému šoku. V podstatě se jedná o poruchy imunity, kdy normálně neškodné látky fungují negativně-jako alergeny a jsou napadány imunologickou obranou organismu. Potravinové alergeny, mohou vyvolat všechny alergeny, ale EU specifikovalo 14 hlavních potenciálních alergenů, (viz barevný plakát vlevo nahoře) které podléhají legislativnímu značení. Označení nebalených potravin-zhotovených pokrmů ve školních jídelnách Značení alergenů je pouze informační požadavek: Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, všech článků veřejného stravování, jako např. restaurací, jídelen, nemocnic, sociálních ústavů, prodejen, pekáren atd. Dne 13.12.2014 bude povinnost při nákupu potravinářských výrobků nebo jídel ve veřejném stravování vyznačit u výrobku stanovený alergen, který obsahuje. 

  Školním jídelnám se v tomto ohledu nechává prostor při aplikaci tohoto ustanovení, zejména s ohledem na charakter a druh konkrétního školského zařízení, kterého se označení přítomnosti alergenní složky týká. Zákonné ustanovení určuje vedoucím jídelen „jasně a zřetelně označit“, není sice nijak blíže specifikováno, lze však obecně odvodit, že se jedná o takové označení, které bude strávníka dostatečně informovat o tom, že je alergenní složka v potravině přítomna nebo že některá složka pochází z alergenů uvedeném ve zmíněném seznamu legislativně značených alergenů. 

  Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník sám ohlídat. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno. Jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů. Označení přítomnosti alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku slovně, nebo číslem označující alergen. Pokud bude zvolené číselné označení, bude v blízkosti jídelního lístku seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které je přeneseno na jídelní lístek. Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které byly použity při výrobě jednotlivých pokrmů ve školní jídelně.

  Správce, ZŠ a MŠ Tršice, příspěvková organizace, jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako "GDPR").

   

  Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro Správce vykonává společnost Schola Servis GDPR, s.r.o., IČ: 04223748. Osoba určená pro jednání za pověřence je pan JUDr. Ing et Ing. Roman Ondrýsek, Ph.D., MBA.