Základní škola a Mateřská škola Tršice, příspěvková organizace, 783 57 Tršice 183  

Ředitelství:
+420 585 957 135
+420 725 906 129

 

Sekretariát:
+ 420 585 750 268

 

Sborovna II. stupně:
+ 420 727 873 081

 

Budova 1. stupně:
+ 420 585 957 170

 

Školní družina:
+ 420 585 751 982

 

Školní jídelna:
+ 420 585 412 640

 

Mateřská škola:
+ 420 775 357 112

Adresa: Tršice 183, 783 57 Tršice

Kontaktní emailová adresy:

zstrsice@zstrsice.cz
mstrsice@seznam.cz

 

Kontaktní formulář:

Jméno a příjmení:
Váš email:*
Telefonní číslo:
+420
  Otázky, dotazy, cokoliv...
  ODESLAT

  Zvonění ve škole:
   

  1. hodina   8:00 - 8:45
  2. hodina   8:55 - 9:40
  3. hodina  9:55 - 10:40
  4. hodina 10:50 - 11:35
  5. hodina 11:45 - 12:30
  6. hodina 12:40 - 13:25
  7. hodina 13:35 - 14:20
  8. hodina 14:30 - 15:15

   

  NEJČASTĚJI NAVŠTĚVOVANÉ

  Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2022/2023

  se uskuteční v pondělí 11. dubna 2022.

   

  1.     Pro koho?

  ·       Všechny děti, které dosáhnou před začátkem školního roku 2022/2023 věku šesti let. Tedy děti narozené od 01. 09. 2015 do 31. 08. 2016.

  ·       Všechny děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku. Pokud dítě dovrší ve školním roce 2022/2023 8 let, nemůže žádat o odklad.

  ·       Děti, kterým bude 6 let až po 1. 9. 2022, mohou absolvovat zápis také. Musí však mít doporučení z PPP poradny (narození do 31. 12. 2016) nebo doporučení z PPP poradny a vyjádření pediatra (narození po 31. 12. 2016).

  2.     Kdy a kde?

  ·       Zápis proběhne 11. 4. 2022  od 13.00 – 18.00 hodin ve třídách nové budovy naší školy (budova 1. stupně).

  ·       Časový rozpis – čas je možné rezervovat si přes aplikaci Zápisy on-line na našich webových stránkách, zde se bude možné zaregistrovat od 1. 3. 2022. Pokud přijdete bez registrace, proběhne tato na místě (je potřeba, ale počítat s delší časovou prodlevou).

  3.     Co je potřeba?

  ·       Vezměte s sebou svůj OProdný list dítěte a předem vyplněné dokumenty: žádost o přijetí dítěte do 1. třídy, zápisní list, případně žádost o odklad (dokumenty naleznete níže).

  ·       Žádost o přijetí dítěte do ZŠ a další formuláře můžete obdržet také před zápisem na místě.

  ·       Zákonný zástupce, který bude žádat o odklad povinné školní docházky, se musí dostavit s dítětem k zápisu v řádném termínu.

  ·       V případě, že odklad zvažujete, je potřeba, aby již v době zápisu byla žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

  4.     Jak bude zápis probíhat?
  Část formální
   – zákonný zástupce předloží občanský průkaz (cizinec pas) a rodný list dítěte a společně s pověřeným zaměstnancem školy zkontroluje předem vyplněnou žádost o přijetí, zápisní list, popřípadě žádost o odklad a sdělí další informace (speciální vzdělávací potřeby apod.).
  Část motivační – probíhá formou rozhovoru dítěte s paní učitelkou v délce cca 20 minut. V jeho průběhu se při různých aktivitách projeví školní zralost, schopnost soustředit se, komunikovat, motorické dovednosti, znalost numerace do 5, znalost geometrických tvarů, barev, orientace v ploše a prostoru atp.

  Co by děti měly před nástupem školní docházky umět, můžete najít např. v materiálech MŠMT Desatero pro rodiče nebo ped. psych. poradny  ŠKOLNÍ ZRALOST.

  Každému dítěti, které přijde k zápisu, bude přiděleno registrační číslo. Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb. rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí se oznamuje zveřejněním seznamu registračních čísel přijatých i nepřijatých dětí, a to na webových stránkách školy a na úřední vývěsce školy (budova 2. stupně ZŠ). Termín zveřejnění se dozvíte u zápisu.

   

  V úterý 5. 4. 2022 se na budově 1. stupně koná Den otevřených dveří.

   

  Těšíme se na naše budoucí prvňáčky.