Mateřská škola Tršice

Základní údaje

O školce

Základní údaje » O školce

Denní režim | vloženo: 21.07.2016, 11:24

Denní režim vychází z potřeb a zájmů dětí, je flexibilní, uvedené časy jsou orientační a mohou být ve třídě přizpůsobeny podle aktuálních potřeb dětí. Poměr spontánních a řízených činností je vyvážený. Pedagogové se plně věnují dětem a poskytují jim potřebné zázemí. Veškeré činnosti podněcují k vlastní aktivitě a experimentování, děti mají možnost pracovat svým tempem. Jsou uplatňovány jak individuální, tak skupinové a frontální činnosti. Děti mají dostatek osobního soukromí, pokud chtějí, mohou se uchýlit do klidového koutku a neúčastnit se společných aktivit, či je mohou jenom pozorovat.
6:30 – 9:00 otevření MŠ, scházení všech dětí ve třídě medvíďat (v 7:30 se otevírá i třída tygříků), spontánní hry, individuální přístup učitelky k dětem
8:30 – 9:00 Hygiena, průběžná svačina, hygiena
9:00 – 10:00 Ranní kruh, didakticky zacílené činnosti
10:00 – 12:00 Pobyt venku
12:00 – 12:30 Hygiena, oběd, ústní hygiena
12:30 – 14:30 Četba pohádek, spánek či odpočinek, klidové činnosti pro nespavé děti
14:20 – 15:00 Hygiena, průběžná svačina, hygiena
15:00 – 16.30 Odpolední hry dětí ve třídě tygříků, realizace kroužků, postupné rozcházení dětí domů, uzavření MŠ

Charakteristika tříd | vloženo: 21.07.2016, 11:23

Děti jsou rozděleny do dvou tříd, do kterých jsou zařazeny podle dosaženého věku. První třídu navštěvují děti ve věku od 2 do 5 let, tato třída se nazývá Medvíďata. Ústřední postavou je medvídě jménem Bali. Do druhé třídy jsou zařazeny děti ve věku 4 - 7 let. Dětí z této třídy jsou soustavně připravovány na vstup do základní školy. Tato třída se nazývá Tygříci. Ústřední postavou je tygřík jménem Izzi. Maximální počet dětí v jednotlivých třídách je 20. Třídy jsou barevně rozlišeny. Třída Medvíďat má interiér laděný do oranžova a Tygříků do zelena. Značky dětí v jednotlivých třídách jsou ze světa zvířat ze safari. Na značkách jsou vyobrazena tato zvířata: žirafa, zebra, antilopa, hroch, krokodýl, lev, želva, šakal, papoušek žako, pavián, pštros, chameleón, had, nosorožec, sup, jeřáb, surikata, plameňák, gepard, levhart.

Správce, ZŠ a MŠ Tršice, příspěvková organizace, jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako "GDPR").

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro Správce vykonává společnost Schola Servis GDPR, s.r.o., IČ: 04223748. Osoba určená pro jednání za pověřence je pan JUDr. Ing et Ing. Roman Ondrýsek, Ph.D., MBA.