Mateřská škola Tršice

Základní údaje

Kroužky

Základní údaje » Kroužky

Kroužky na školní rok 2017/2018 | vloženo: 29.08.2017, 13:15

Kroužek vaření - příprava pokrmů, výroba tradičních (lidových) potravin, využívání sezónních potravin, základy zahradnictví
Pracovní kroužek – nejrůznější techniky - výrobky z korálků, papírů, jednoduché šití ...
Logopedický kroužek – motorika mluvidel, logopedické hry, hry s hláskami, nácvik správného postavení mluvidel, rozvoj řečových schopností

Kroužky na školní rok 2016/2017 | vloženo: 10.07.2016, 15:03

Na základě dotazníků od rodičů budeme otvírat tento školní rok tyto kroužky:
přírodovědný KAŠTÁNEK
dobrodružné hry a programy v přírodě, poznávání živé i neživé přírody, ekologie
jazykový HRÁTKY S ANGLIČTINOU
seznamování s angličtinou formou her, písniček, básniček, tanečků
logopedicko-tělovýchovný kroužek s vařením či tvořením ŠIKULKA
motorika mluvidel, pohybové hry, příprava pokrmů či výtvarné tvoření

Správce, ZŠ a MŠ Tršice, příspěvková organizace, jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako "GDPR").

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro Správce vykonává společnost Schola Servis GDPR, s.r.o., IČ: 04223748. Osoba určená pro jednání za pověřence je pan JUDr. Ing et Ing. Roman Ondrýsek, Ph.D., MBA.