Mateřská škola Tršice

Základní údaje

Kroužky

Základní údaje » Kroužky

Kroužky na školní rok 2018/2019 | vloženo: 31.08.2018, 14:32


Pracovní kroužek - "Tvořivá dílnička"- seznámení a práce se zajímavými technikami, výrobky z různých materiálů.
Taneční kroužek - "Show dance"- vytváření krátkých tanečních sestav, aerobik, zumba, rozvoj rytmického cítění.
Hudební kroužek s hrou na flétničku- dechová a artikulační cvičení, zpěv lidových a umělých písní, základy hry na zobcovou flétnu.

Správce, ZŠ a MŠ Tršice, příspěvková organizace, jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako "GDPR").

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro Správce vykonává společnost Schola Servis GDPR, s.r.o., IČ: 04223748. Osoba určená pro jednání za pověřence je pan JUDr. Ing et Ing. Roman Ondrýsek, Ph.D., MBA.