Mateřská škola Tršice

Základní údaje

K zamyšlení

Základní údaje » K zamyšlení

k zamyšlení | vloženo: 22.07.2016, 9:11

"Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole." (Robert Fulghum)

„Když někdo chce zkazit životní dráhu svých dětí, ať jim odstraní z cesty všechny překážky.“ (Oesch)

„Úsměv, který vysíláš, se k tobě vrátí.“ (indické přísloví)

„Dítě není žádný stroj, proto nelze vyslovit radu nebo návod k upotřebení či použití. Každá situace je jiná, každé dítě je jiné.“(msduha)

„Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“(Charles Farrar Browne)

"Chtějí-li mít rodiče čestné děti, musí být sami čestní."(Titus Maccius Plautus)

"Dětská lež nemusí být vždycky vadou, může být také příznakem fantazie."(Jan Werich)

"Děti potřebují spíš vzory než kritiku."(Joseph Joubert)

"Dá to práci, odnaučit naše děti našim zlozvykům!"(Jiří Žáček)

"Dítě může vždycky naučit dospělého tři věci: být bezdůvodně spokojený, stále se něčím zabývat a umět vymáhat všecko, co si přeje."(Paulo Coelho)

"Nic nemá na dítě lepší vliv než chvála"(Richard Brinsley Sheridan)

Správce, ZŠ a MŠ Tršice, příspěvková organizace, jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako "GDPR").

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro Správce vykonává společnost Schola Servis GDPR, s.r.o., IČ: 04223748. Osoba určená pro jednání za pověřence je pan JUDr. Ing et Ing. Roman Ondrýsek, Ph.D., MBA.