Mateřská škola Tršice

Základní údaje
Zapojení v projektech

Dokumenty

Základní údaje » Dokumenty

Dokumenty

Kritéria přijímání dětí do MŠ

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Žádost o přijetí do MŠ

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Zápisní list do MŠ šk. rok 2019/2020

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Školní řád ZŠ a MŠ Tršice

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Vnitřní řád MŠ

stáhnout přiložený dokument (PDF)

ŠVP na rok 2018/2019

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Směrnice pro stanovení kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání při překročení kapacity MŠ

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Omluvný list

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Požární evakuační plán - Mateřská škola

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Správce, ZŠ a MŠ Tršice, příspěvková organizace, jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako "GDPR").

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro Správce vykonává společnost Schola Servis GDPR, s.r.o., IČ: 04223748. Osoba určená pro jednání za pověřence je pan JUDr. Ing et Ing. Roman Ondrýsek, Ph.D., MBA.