Mateřská škola Tršice

Základní údaje
Zapojení v projektech

Akce školky

Základní údaje » Akce školky

Koncert Vanda a Standa 3. 10. 2019 | vloženo: 03.10.2019, 13:19

V rámci projektu „Bezpečnost potravin“, který organizuje Informační centrum bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství ČR a Spolek My a děti z.s. hradí zdarma hudební koncert pro děti s názvem Jíme zdravě a s chutí. O program jsme zažádali a v MŠ ho zrealizovala dvojice hudebníků pro děti Vanda a Standa. Děti si spolu s Vandou a Standou zazpívali a zatancovali a dokonce se dozvěděli mnoho důležitých věcí. V průběhu programu u dětí upevňovali základní hygienické zásady především mytí rukou před jídlem, umývání ovoce a zeleniny. Děti se dozvěděly, proč nemají jíst nahnilé ovoce, zeleninu, proč nemají jíst potraviny, které jim spadly na zem nebo které našly či jak takovou zkaženou potravinu poznají. Vanda se Standou děti také aktivně do programu zapojovali – ptali se dětí na různé otázky, děti měly možnost se programu zúčastnit – zahrát si např. nějakou potravinu, ovoce a společně si s nimi zatancovali. Dvojice je známá také na internetu a můžete navštívit jejich webové stránky vandaastanda.cz. Na závěr jsme obdrželi zdarma také pexesa a omalovánky pro děti, zpěvník s CD Vanda a Standa a také CD s písničkami, které jsme si společně dnes zazpívali.

Školkiáda v MŠ - 26. 9. 2019 | vloženo: 27.09.2019, 13:53

Dne 26. září 2019 se ve školce konala tradiční olympiáda zvaná Školkiáda. Od samého rána jsme si s dětmi povídali o sportování, ve školce jsme skákali v pytli, tancovali s obručemi či si házeli s balóny. Později jsme si vysvětlili co to taková olympiáda je, co znamenají olympijské kruhy a dokonce jsme si poslechli naši hymnu. Děti se rozdělily do dvojic a měly za úkol nakreslit vlajku jejich družstva, ve kterém během dopoledne soutěžily v disciplínách jako – tanec ve dvojici s míčem, házení, trakař apod. Během venkovního pobytu na zahrádce si každý sportovec oběhl dlouhou překážkovou dráhu. Všichni sportovci se ale těšili na odpoledne s rodiči a na opékání špekáčků. Od čtyř hodin odpoledne započalo zapisování dětí na olympiádu – zapsalo se nám celkem 25 soutěžních družstev – rodič + dítě. V půl páté jsme zapálili olympijský oheň a odstartovali první soutěžní družstvo. Mezi disciplíny patřilo např. skok v pytli, kvíz – jak znám své dítě, přenášení dítěte na zádech, skok do dálky, skládání olympijských kruhů. Všichni sportovci doběhli do cíle s nádhernými časy. Tři nejrychlejší byli oceněni cenami a diplomem a samozřejmě všichni zúčastnění vyhráli malou odměnu a něco sladkého na zub. Celá akce se vydařila s krásným počasím a po špekáčku v bříšku hurá domů.

Společné hry předškoláků s prvňáky 18. 9. 2019 | vloženo: 27.09.2019, 13:25

Ve středu 18.9 2019 proběhly na multifunkčním hřišti společné hry předškoláky s prvňáčky. Každý předškolák si vybral jednoho školáka, se kterým byl ve dvojici. Udělala se dvě družstva, která závodila mezi sebou. Mezi disciplíny patřil skok v pytli, chůze po novinách, házení tenisového míčku do koše, trefa do branky florbalovou hokejkou. Děti byly nadšené, že můžou strávit čas se svými kamarády z první třídy. Bylo to příjemně strávené dopoledne. Obě družstva získala stejně bodů, takže vítězem skončil každý z dětí. Všechny děti dostaly za odměnu sladkost a památeční medaili. I přes větrné počasí se dětem sportování dařilo a všichni si to společně užili!

Celodenní výlet do okolí Tršic - 20. 6. 2019 | vloženo: 26.06.2019, 13:49

Děti se na výlet moc těšily, i když věděly, že cesta bude dlouhá a bude to náročné. Ráno si daly nachystané batůžky na záda a mohli jsme vyrazit. Cestou jsme si povídali a smáli se, pozorovali jsme krásnou přírodu a několikrát se zastavili, abychom se napili a nabrali síly. Když už jsme přicházeli do Doloplaz, děti už se moc těšily, až si dají něco malého na zub. Cestu všichni hravě zvládli a na fotbalovém hřišti se občerstvili. Po občerstvení a menším odpočinku si děti zahrály pohybové hry „Na medvěda“ a „Dobrý den, pojďte ven“. Nakonec proběhly týmové závody v předávání míče a děti to moc bavilo, dokonce se přidaly i některé paní učitelky. Po hrách jsme se už vydali na nedalekou autobusovou zastávku. Po chvíli přijel náš autobus, který nás zavezl zpět do Tršic, kde si děti daly zaslouženě točenou zmrzlinu. Všechny děti moc chválím, jak náročný den hravě zvládly.

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Den dětí v MŠ 4. června 2019 | vloženo: 26.06.2019, 13:41

Den dětí jsme letos mateřské škole oslavili opravdu velkolepě. Už od samého ráda 4. června se dětí do školky scházely v pohádkových kostýmech, pekly bábovku, dělaly si samy zmrzlinový pohár se šlehačkou, tancovaly na písničky s balónky apod. V devět hodin k nám zavítalo divadlo s názvem „Alenka v říši divů“, které pokračovalo také dílničkou a tematickými činnostmi, které navazovaly na pohádku. Divadlo se dětem moc líbilo, což bylo znát z jejich zaujatosti během představení. Po představení jsme se nachystaly ven, kde jsme zdobili zahrádku balónky a krepovými papíry na odpolední slavnost s rodiči. Děti připravily také jednohubky a občerstvení. Během odpoledního programu byly pro děti nachystány stanoviště s pohádkovým tématem, kdy za všechny splněné úkoly získaly sladkou odměnu. Navštívila nás také „PIRÁTKA“, která dětem tvořila z balónků všelijaké zvířátka, srdíčka, květinky či šavle. Mezitím také s dětmi pirátka tancovala… Dále měly děti možnost vyrobit si masku na obličej z papíru.

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Společný den dětí předškoláci s 1. stupněm - 3. 6. 2019 | vloženo: 26.06.2019, 13:34

Červen nám začal v mateřské školce vesele a zábavně. Na 3. června jsme měly připravený den dětí pro naše předškoláky a starší děti společně s dětmi z prvního stupně. Děti jsme rozdělily do družstev po 3 – 4 členech, tak, aby byl z každé třídy jeden zástupce. Každé družstvo obdrželo svou soutěžní kartičku, na kterou sbíralo razítka na 7 stanovištích. Na stanovištích je čekaly paní učitelky převlečené do různých kostýmů povolání, kde měly tématický úkol – např. hokejista, květinářka, popelář, lékař, policista, myslivec, farmář. Např. na stanovišti myslivec přiřazovaly děti lesní zvířátka k jejich mláďátkům, či na stanovišti hokejisty děti strefovaly hokejkou míček do branky. Děti v cíli obdržely medaili a sladkou odměnu. Vrcholem všeho byla společná diskotéka na zahrádce MŠ, kde měly děti nafouknutý také veliký skákací hrad, na kterém si pořádně zařádily. Myslím, že všichni byli spokojení a společně jsme si to moc užili!

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Co se šustne v lese - červen 2019 | vloženo: 26.06.2019, 13:33

Naši letošní poslední návštěvu lesa, jsme kvůli nepřízni počasí odložili z mokrého pátku na prosluněné pondělí, které se neslo v duchu rozloučení s lesem. Vytáhli jsme z batůžku dobroty a uspořádali si piknik, prošli se bosýma nohama v trávě a za svitu sluníčka si hráli se stíny. Celou cestu jsme si užívali teplého slunného počasí, na rozloučenou zvesela zazpívali a zamávali lesu a slíbili, že po prázdninách se zase vrátíme. Na samotný závěr, aby nám na pobyty v přírodě zůstala památka, jsme si vyrobili náramek z přírodnin, které jsme cestou potkali, každý podle toho, co se mu líbí. 

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Výlet do ZOO - 28. 5. 2019 | vloženo: 12.06.2019, 17:57

V nedaleké olomoucké ZOO na Sv. Kopečku byl snad každý, kdo ještě ne, vydal se tam se školkou na výlet 28. května! Cíl naší cesty nebyl naštěstí daleko, takže cesta autobusem utekla jako voda a my se s dětmi nasadili batůžky s nějakou tou dobrotou na posilnění a vydali se prozkoumávat zákoutí výběhů, hledat v nich nejrůznější cizokrajná zvířátka a obdivovat jejich velikost či šikovnost. Velký úspěch sklidila návštěva žiraf, akvárií z cizokrajnými rybičkami, surikaty, opičáci, kteří se před dětmi předváděli na lanech, ale třeba i úplně obyčejný výběh koz!

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Vystoupení ke dni matek - Žabičky | vloženo: 12.06.2019, 17:56

Na čtvrtek 23. května jsme s dětmi připravili vystoupení o zvířátkách s názvem Pojďte s námi do ZOO, na které pilně nacvičovaly. Kromě nacvičování děti bavila také příprava malého občerstvení pro rodiče, kdy děti samy mazaly a chystaly jednohubky. Dokonce ještě připravily krásný ovocný dort. Děti se naučily krásné písničky i básničky a ani taneček nechyběl. Nakonec děti maminkám popřály k jejich svátku a rozdaly jim vyrobená přáníčka z lásky. Na vystoupení se přišla podívat spousta rodičů i prarodičů, také paní ředitelka a dokonce k nám zavítal i pan starosta, který dětem donesl dárečky za jejich krásné vystoupení.

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Vystoupení ke dni matek - Lvíčata | vloženo: 12.06.2019, 17:54

Zahráli jsme, zazpívali, mámě dárek z lásky dali… 21. května proběhla „besídka“ Lvíčat (nejen) pro maminky. I přestože děti pilně trénovaly, byla na nich toho dne znát lehká nervozita, aby náhodou něco nepopletly a mamince se vystoupení líbilo! Celý den jsme se připravovali a ladili poslední detaily.

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Projekt "Barevné dny" | vloženo: 27.05.2019, 19:33

V měsíci květen proběhl 4 denní projekt s názvem barevné dny. Každý den byl zaměřený na jednu ze 4 barev. První barvička byla v pondělí, a to žlutá, úterý bylo zelené, středa červená a poslední den byl modrý. Děti měly vždy tričko s barvou téhož dne, samozřejmě i paní učitelky se s dětmi sladily. Děti měly také možnost ochutnávat různé ovoce i zeleninu, díky hodným rodičům, kteří to pro děti do školky přinesli. Ve středu si všichni donesli svoji oblíbenou „červenou hračku“, kterou při ranním kruhu popisovali a poté všem řekli, proč si ji vybrali.V měsíci květen proběhl 4 denní projekt s názvem barevné dny. Každý den byl zaměřený na jednu ze 4 barev. První barvička byla v pondělí, a to žlutá, úterý bylo zelené, středa červená a poslední den byl modrý. Děti měly vždy tričko s barvou téhož dne, samozřejmě i paní učitelky se s dětmi sladily. Děti měly také možnost ochutnávat různé ovoce i zeleninu, díky hodným rodičům, kteří to pro děti do školky přinesli. Ve středu si všichni donesli svoji oblíbenou „červenou hračku“, kterou při ranním kruhu popisovali a poté všem řekli, proč si ji vybrali.

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Co se šustne v lese - květen 2019 | vloženo: 06.05.2019, 14:04

V květnu nás taktéž nepotěšilo pěkné počasí a vydali jsme se do lesa v deštivém počasí. Stromy nás naštěstí schovaly a tak jsme nezmokli. Hned na začátku lesa děti obdržely obrázky různých přírodnin, které měly za úkol v lese najít jako třeba – modřínová šiška, borovicová šiška, šeřík, sedmikráska, pampeliška či listy různých stromů. Společně jsme si po cestě ukazovali, co jsme našli. Poté jsme narazili na pána dřevorubce, které zrovna řezal stromy a tak jsme si mohli ukázat letokruhy, podle kterých se počítá stáří stromu. Děti se dozvěděly, pomocí čeho stromeček pije či dýchá.

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Integrovaný záchranný systém + dopravní projekt v MŠ | vloženo: 29.04.2019, 19:53

V období 15. - 18. 4. se naše mateřská škola „proměnila ve středisko IZS“. Navštívili nás zástupci Policie ČR z oddělení tisku a prevence, kteří nás seznámili s náplní práce policisty. Dopravní situace jsme si vyzkoušeli a procvičili ještě následující den, který byl zaměřený na „dopravu“. Ve středu nás čekala hra „na lékaře“. Víme, kdy a jak zavolat sanitku a drobná poranění si už za pomoci dospělého zvládneme ošetřit sami. Zelený čtvrtek patřil hasičům. Nejdříve nás navštívili hasiči HZS Olomouc s preventivním programem Hasík, kteří si s námi povídali o práci hasičů a ukázali nám výstroj, kterou jsme si mohli vyzkoušet. Poté přijeli hasiči SDH Tršice, kteří nám ukázali techniku pro práci hasičů, cvičně jsme uhasili školku, podívali se do aut a odvážní mohli sami vyzkoušet, jaké to je hasit.

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Divadelní představení "Dobrodružství na ostrově" | vloženo: 24.04.2019, 11:37

Dne 23. dubna nás čekalo společně s prvním stupněm divadelní představení v Tršicích na sále. Divadlo se jmenovalo „Dobrodružství na ostrově“. Příběh byl o chlapci Martinovi, který se až tak moc začetl do knihy o ostrově, až se na samotném, ostrově ocitnul. Na ostrově potkal opičku, s kterou se skamarádil a pomáhal jí najít opičí poklad na oplátku za to, že mu pomůže dostat se z ostrova zpátky domů. Nebylo to ovšem tak jednoduché, protože poklad hledal také pirát s jeho papouškem. Vše dobře dopadlo, opičí poklad se našel a Martin se vrátil zpátky k mamince a tatínkovi domů.

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Dubnové "Co se šustne v lese" | vloženo: 24.04.2019, 11:35

Na naše dubnové „Co se šustne v lese“ jsme se vydali v pátek 12. dubna. Počasí nám bohužel nepřálo a teplé jarní počasí předchozího týdne vystřídalo chladné počasí s raním „posněhováním“. I přes chladné počasí jsme vyrazili směr → les.

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Návštěva předškoláků v 1. třídě | vloženo: 12.04.2019, 19:09

Dne 10. dubna 2019 jsme s předškoláčky navštívily v rámci Dne otevřeného dveří první třídu. Po příchodu do třídy byli naši malý školáčci poněkud zaražení z toho, co je čeká. Paní učitelka předvedla s prvňáčky dětem ukázku čtení i počítání. Děti si vyzkoušely jít k tabuli, spojit počet puntíků ke konkrétnímu číslu 1 – 5, poznat první písmeno svého jména či spočítat počet předmětů na pracovním listu.

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Program „Zdravé zoubky“ | vloženo: 12.04.2019, 19:08

Na začátku měsíce dubna k nám zavítaly dvě mladé slečny, které nám přišly povědět něco o zoubcích. Dozvěděli jsme se i jak si správně zuby vyčistit a děti si to za přítomnosti odbornic se svými kartáčky rovnou vyzkoušely.

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Vítání jara - 6.4. 2019 | vloženo: 12.04.2019, 19:05

Dne 6. Dubna se v Tršicích uskutečnilo Vítání jara ve spolupráci se SRPŠ. Předškoláci se předvedli se svým tancem na píseň „Buchet je spousta“. Jednotné oblečení dodalo vystoupení pěkný šmrnc a ve výsledku se celý taneček dětem moc povedl. Dle ohlasů rodičů se velké úsilí při nacvičování vyplatilo. Vystoupily také děti z našeho tanečního kroužku, které si připravily s paní učitelkou pěkný taneček

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Týden s knihou | vloženo: 22.03.2019, 13:26

Po jarních prázdninách nás v týdnu od 18. – 22. Března ve školce čekal týden s knihou. Během týdne s knihou jsme chtěli děti především nalákat ke knížkám a vzbudit u nich právě zájem o knihy.

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Co se šustne v lese - březen 2019 | vloženo: 13.03.2019, 17:21

Také v měsíci březnu jsme se s dětmi vypravily v pátek 8. března do lesa. Počasí nám příliš nepřálo a hodně nám foukalo. Tentokrát jsme pozorovali probouzející se jarní přírodu a příchod jara – zelenání trávy, pučení stromů, první jarní květiny, viděli jsme dokonce kočičky, které jsme si natrhali do školky.

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Malování s panem malířem Dostálem | vloženo: 13.03.2019, 17:19

Začátkem měsíce března jsme u nás ve školce přivítali malíře pana Dostála, který u nás nebyl poprvé. Zábavnou formou se děti učily, jak malovat zvířátka. Děti se naučily malovat např. medvěda, včelu, hada, myš, jelena a spoustu dalších zvířátek.

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Výlet do Olomouce - Divadlo 12. února 2019 | vloženo: 15.02.2019, 12:48

Dne 12. února 2019, jsme se s dětmi vydali autobusem do Olomouce, do Arcidiecézního muzea na loutkovou pohádku O Velkém čaroději. Po skončení představení jsme se prošli po Olomouckém Václavském náměstí a podívaly se také do katedrály Sv. Václava.

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Co se šustne v lese - únor 2018 | vloženo: 15.02.2019, 12:47

Dne 8. 2. 2019 jsme se vydali na dobrodružnou cestu lesem. Do mateřské školy přišel dopis od samotného Willyho Foga, známého cestovatele. V dopise prosil děti, aby mu pomohly najít ztracený poklad. V dopise přiložil i mapu, dle které se děti měly orientovat.

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Programy "Adra" - 4. únor 2019 | vloženo: 11.02.2019, 13:08

Dne 4. února k nám do mateřské školy přijeli dva sympatičtí pánové ze sdružení „ADRA“, což je mezinárodní humanitární organizace, která poskytuje pomoc lidem v nouzi. V ČR se věují také globálnímu rozvojovému vzdělávání – vybrali jsme pro děti dva programy a to Dlouhá cesta banánů a Výlet do světa Keňa.

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Na ptačím krmítku 25. ledna 2019 | vloženo: 01.02.2019, 11:00

Před víkendem nás navštívila Mgr. Tereza Pacovská, která si v rámci environmentálního výukového programu pro nás připravila program s názvem „Na ptačím krmítku“. Děti se dozvěděly mnoho informací o ptáčcích, kteří zde přes zimu zůstávají, kteří odlétají, také poznaly ptáčka, který naopak přilétá na zimu k nám.

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Karneval v MŠ - 24. ledna 2019 | vloženo: 01.02.2019, 10:57

Celý čtvrtek 24. 1. 2019 se nesl v duchu Karnevalu. Hned ráno děti přicházely do školky v různých maskách, jako jsou rytíř, beruška, kočička, králíček, Ninja a spousta dalších. Děti čekala barevně vyzdobená třída nejen jejich výrobky. Všichni se hned zajímali, za jakou masku přišli ostatní kamarádi, a když to hned nepoznali, tak hádali.

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Lednové "Co se šustne v lese" - 2019 | vloženo: 21.01.2019, 17:43

Další z našich procházek lesem z cyklu „co se šustne v lese“ nás čekalo hned první pátek po návratu z Vánočních prázdnin do školky a to 11. ledna 2019. Počasí nám přálo a den byl jako z obrázků Josefa Lady.

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Kouzlo adventu - Vánoční nadílka ve školce 2019 | vloženo: 08.01.2019, 17:06

Dne 20. Prosince, předposlední den ve školce před vánoci, nás čekal krásný den plný očekávání Ježíška.

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Vánoční vystoupení s dílničkami třídy Lvíčata | vloženo: 08.01.2019, 17:04

Vánoční vystoupení lvíčat se v letošním školním roce konalo ve čtvrtek 13. prosince 2018 od 16:30 hodin.Po skončení vystoupení byly pro rodiče s dětmi nachystány vánoční dílničky.

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Kouzlo adventu II. Adventní čas | vloženo: 17.12.2018, 12:58

V rámci projektu Kouzlo adventu se děti seznámily se všemi znaky vánočního času a jejich významy jako např. adventní věnce a jaké můžeme mít, z čeho se vyrábí, Betlém, jmelí, vánoční stromeček, adventní kalendář atd. Všechno jsme si ukázali na obrázcích a také jsme se domluvili, že na vycházce budeme hledat, zda nějaké věnce či jmelí uvidíme.

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Vánoční vystoupení třídy Žabičky | vloženo: 17.12.2018, 12:57

Dne 11. Prosince se v naší mateřské škole konalo vánoční vystoupení třídy Žabiček, které bylo spojeno také s posezením a vánočními dílničkami.

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Prosincové Co se šustne v lese | vloženo: 17.12.2018, 12:57

Když děti vyšly ze školky, hned je čekal první úkol. Bylo to zdobení stromečku sušeným ovocem a loji, aby ptáčci, kteří neodlétli do teplých krajin, měli přes zimu co jíst....

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Kouzlo adventu - Mikuláš, čert a anděl | vloženo: 17.12.2018, 12:56

Dne 5. Prosince jsme si celý den vyprávěli a tvořili v duchu Mikuláše, čertů a andílků, kteří nás dokonce přišli do školky navštívit

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Loutkové divadlo Šternberk v MŠ | vloženo: 02.12.2018, 12:44

Dne 29. Listopadu k nám do mateřské školky přijelo Loutkové divadlo Šternberk. Stejné divadlo jsme měli ve školce i v loňském roce, a protože se nám velmi líbilo, objednali jsme ho i letos. Čekali nás 3 pohádky, které byly provázeny písničkami, které si děti mohly zazpívat, společně s loutkami. Mezi jednotlivými pohádkami se zpívaly také lidové písničky. Viděli jsme tedy tři krásné pohádky – Hrnečku vař!, O Smolíčkovi a O zlaté rybce. Všechny pohádky sebou nesly ponaučení.

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Co se šustne v lese - listopad 2018 | vloženo: 02.12.2018, 12:43

V pátek 16. 11. si děti obuly pevné boty, nasadily batůžky a opět se vydaly do lesa, aby zúročily poznatky z vycházek.

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Den Sv. Martina | vloženo: 19.11.2018, 18:05

V pátek 9. listopadu 2018 jsme se ve školce seznamovali s tradicí dne Sv. Martina a jeho zvyky. Pro děti nejzajímavější činností bylo pečení svatomartinských rohlíčků s povidlovou náplní. Mňam!

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Muzikohrátky | vloženo: 07.11.2018, 7:28

Hned v pondělí 5. listopadu nás po víkendu čekalo ve školce překvapení. Přijela k nám paní s hudebními nástroji, ale ne jen tak ledajakými.

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Drakiáda 2018 | vloženo: 07.11.2018, 7:27

S koncem října jsme v mateřské školce vypustili létající draky. Podzim je v plném proudu a s ním také stále ještě teplé počasí a tak byl nejvyšší čas k vypuštění našich dráčků.

stáhnout přiložený dokument (PDF)

ŠKOLKIÁDA 2018 | vloženo: 15.10.2018, 16:07

Čtvrtek 4. 10. se nesl v duchu Olympijských her a těšení na odpolední ŠKOLKIÁDU aneb olympijské hry s rodiči. Myslím, že jsme si užily spoustu legrace a akce se vydařila a protáhla až do pozdního odpoledne.

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Co se šustne v lese? Říjen | vloženo: 15.10.2018, 16:02

Děti se v letošním školním roce poprvé vypravily na cestu lesem s názvem "Co se šustne v lese". Každý měsíc budeme putovat po lese a plnit různé úkoly, dozvídat se nové informace a především si užívat čerstvého lesního vzduchu. V měsíci říjnu se děti zaměřily na poznávání stromů.

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Výlet do Sluňákova | vloženo: 30.09.2018, 12:48

Děti z naší mateřské školky se dne 27. září vydaly na výpravu do Sluňákova. Do Sluňákova (Horka nad Moravou) jezdíme každý rok, protože se nám tam moc líbí a jsou tam pro děti krásné programy spojené s přírodou. Tentokrát jsme se vydali na dva venkovní - Dobrodružství užovky Žofky (předškoláci) a Podél vody do kouzelné hory (malošci).

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Společné hry s prvnáky | vloženo: 30.09.2018, 12:37

Dne 21. 9. 2018 navštívily děti z první třídy mateřskou školu a při této příležitosti se na školní zahrádce konaly společné pohybové hry s předškoláky.

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Vítání dětí do MŠ - 3. září 2018 | vloženo: 04.09.2018, 17:28

Letošní rok se poprvé uskutečnila akce zvaná „Vítání dětí do MŠ“. Hlavním důvodem společného slavnostního přivítání bylo hlavně to, že v MŠ nově vznikly smíšené heterogenní třídy. Dále byly pro děti připravená nová výzdoba a nové značky.

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Výlet na statek do Penčic | vloženo: 09.07.2018, 13:38

Ve čtvrtek 24. května jsme si všichni pěkně přivstali a v 6:55 hodin jsme již odjížděli linkovým autobusem do Penčic. Po svačince jsme začali s prohlídkou stájí, kde se děti seznámily se všemi koni. Dále jsme si prohlédli králíky, slepice i prasata.

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Vystoupení Tygříků ke Dni matek | vloženo: 09.07.2018, 13:36

Vystoupení se konalo 10.5 2018 v 16:30 a bylo pojato jako „Cesta Afrikou“. Děti předvedly na toto téma básničky a písničky a dokonce i dva tanečky.

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Vystoupení Medvíďat ke Dni matek | vloženo: 09.07.2018, 13:35

Dne 15. května se uskutečnilo pro rodiče vystoupení ke dni matek. Děti nacvičily pásmo básní, tanečků a písniček, které bylo motivované jako jaro – všechno kvete.

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Výlet do ZOO Lešná | vloženo: 01.07.2018, 20:25

Zvířata malá, velká, nebezpečná i ta na „potulení“. Tak přesně na tohle se děti těšily, když 20.6 nastupovaly do autobusu směr ZOO Lešná. Krásný areál plný vzrostlých stromů nás chránil před slunečními paprsky, a tak se děti mohly soustředit na prohlídku. Viděly zebry, opičky, papoušky, slony…

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Cesta na přehradu | vloženo: 01.07.2018, 20:23

Vydat se k přehradě, která je vypuštěná by se mohlo zdát přinejmenším zvláštní, ale opak je pravdou. Tento rok nás sužují neskutečná vedra, tak je příhodné, že si hodně povídáme o vodě.

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Výlet do Kroměříže | vloženo: 21.06.2018, 13:52

Dne 31. 5. 2018 jsme se s dětmi vydali autobusem na výlet do Podzámecké zahrady v Kroměříži. Vystoupili jsme z autobusu a došli do zahrady, kde se děti občerstvily. Poté si první skupinku dětí vyzvedla paní Gábi (průvodkyně), která měla přichystaný vozík se spoustou zajímavých věcí. Po úvodu všem rozdala papírové dalekohledy, aby děti mohly důkladně pozorovat i to, co bylo vidět v dálce.

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Výlet na statek do Penčic | vloženo: 21.06.2018, 13:51

Ve čtvrtek 24. května jsme si všichni pěkně přivstali a v 6:55 hodin jsme již odjížděli linkovým autobusem do Penčic. Po svačince jsme začali s prohlídkou stájí, kde se děti seznámily se všemi koni. Dále jsme si prohlédli králíky, slepice i prasata. Nejzajímavější byli pro děti koně. Paní Ilíková ze statku všechny děti povozila na koních a děti si to náramně užívaly.

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Vystoupení medvíďat ke dni matek | vloženo: 21.06.2018, 13:50

Dne 15. května se uskutečnilo pro rodiče vystoupení ke dni matek. Děti nacvičily pásmo básní, tanečků a písniček, které bylo motivované jako jaro – všechno kvete. Děti vystupovaly ve třech skupinkách – zahradníci – květiny a sluníčka. Zahradníci a sluníčka předvedly písničky a taneček, aby vzbudily semínka a vykvetly květiny. Květinky poté zazpívaly a zarecitovaly básničku.

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Vystoupení tygříků ke dni matek | vloženo: 21.06.2018, 13:49

Vystoupení se konalo 10.5 2018 v 16:30 a bylo pojato jako „Cesta Afrikou“. Děti předvedly na toto téma básničky a písničky a dokonce i dva tanečky.

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Cvičná evakuace v MŠ | vloženo: 11.05.2018, 11:49

Dne 20. 4. 2018 se v MŠ Tršice konala cvičná evakuace. V 9:25 nám začalo hořet a my jsme se museli, co nejrychleji dostat ven. Zabralo nám to 1 minutu a 28 sekund. Po výběhnutí ze školky jsme už jen poslouchali a čekali na hasiče. Na školku hasiči namířili hadice a „požár“ uhasili.

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Lékaři z Červeného kříže | vloženo: 11.05.2018, 11:48

V rámci týdne s integrovaným záchranným systémem, jsme ve školce čekaly návštěvu. Přijely k nám lékaři z Červeného kříže, kteří nám poskytli úžasný kurz o první pomoci.

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Policie v MŠ | vloženo: 11.05.2018, 11:48

V rámci projektu integrovaného záchranného systému navštívil dne 9. 4. 2018 mateřskou školu policista. Děti obeznámil, jak správně se zachovat třeba při vloupání k nim do domu, kdyby byly doma samy. Jak by měly postupovat a na jaké číslo se dovolají. Poté se děti seznamovaly s nejdůležitějšími dopravními značkami - zákaz vjezdu, hlavní komunikace, dej přednost v jízdě, stop, semafor pro motorová vozidla a chodce.

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Hasiči v MŠ | vloženo: 11.05.2018, 11:47

Dne 18.dubna jsme v mateřské škole přivítali doprovolné paní hasičky z naší obce Tršice vrámci týdne Integrovaného záchranného systému. Děti si vyzkoušely a osahaly hasičské vybavení, dozvěděly se, co vše potřebují hasiči ke své práci a také si zopakovaly číslo, které by volaly děti v případě požáru.

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Velikonoční týden | vloženo: 16.04.2018, 17:40

Poslední březnový týden proběhl v mateřské škole v duchu Velikonoc, jehož součástí byly také velikonoční dílničky v úterý 27. března. Celý předvelikonoční týden byl pojat jako barevný - děti chodily oblečené v barvách na dané dny. Pondělí bylo modré, úterý žluté, středa škaredá – šedá/černá a čtvrtek zelený. Děti opravdu společně s rodiči dodržovaly barvy daných dní.

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Návštěva z čokoládovny | vloženo: 16.04.2018, 17:38

V pondělí 12. 3. 2018 k nám zavítala návštěva z čokoládovny. Akce byla pro třídu Tygříků i Medvíďat. Téma bylo výroba čokolády a druhy čokolády. Dětem byla představena výroba čokolády od úplného počátku. Od čokoládových bobů, až po přímo hotový produkt, který děti mohly ochutnat. Výroba čokolády byla doprovázena tematickými obrázky, které byly dětem vysvětleny tak, aby celý proces výroby pochopily.

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Týden s knihou | vloženo: 26.03.2018, 13:21

„Dobré ráno kamarádi, knížky máme všichni rádi.“ Jak všichni vědí březen, je měsíc knihy, a tak jsme si to s dětmi z mateřské školy připomněli. Celý týden se nesl ve znamení knih a toho jak se ke knihám máme správně chovat. Děti se během celého týden dozvěděly, jak vlastně taková kniha vzniká, kdo se podílí na tom, aby se kniha dostala do tisku, a kdo dodává knihám jejich krásné obrázky.

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Pevnost poznání Olomouc | vloženo: 26.03.2018, 13:21

S dětmi z medvíďátek jsme měli v Pevnosti poznání přichystaný program s tématem „Koloběh vody“. Děti se dozvěděly o tom, odkud se voda bere, kam putuje i o tom, že se voda vypařuje. Společně jsme také zopakovali roční období a také, co se třeba v zimě stane s vodou. Děti se dozvěděly, že se voda vyskytuje také v mlze. Nakonec jsme navštívili vědeckou výtvarnou dílnu, kde jsme si celý koloběh vody vyrobili. Jako bonus nám paní animátorka ukázala planetárium, kde jsme se podívali také na program „Planety ve vesmíru“. Děti byly nadšené také ze zisku mnoha nových poznatků.

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Planetárium Morava | vloženo: 26.03.2018, 13:20

Dne 20. 2. přijelo do Tršic pojízdné Planetárium, kterého se zúčastnily i děti z mateřské školy. V tělocvičně druhého stupně ZŠ na nás čekala obrovská nafouknutá kopule. Děti překonaly strach a vešly dovnitř. V planetáriu měly nachystané karimatky a každý měl za úkol si lehnout na záda.

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Pohádkový karneval | vloženo: 26.03.2018, 13:19

„Dobré ráno, dobrý den, do masek se převlečem.“ Tak tímto pozdravem jsme se v naší školce v pátek 16. 2. 2018 vítali s každým, kdo přišel. Ale nebyl to jen tak někdo, naši školku navštívily princezny z Ledového království, jedna Šípková Růženka, víly, včelička, jeden Spider-man, rytíř, celá banda pirátů s kapitánem a pirátkou s papouškem a dokonce i dva ochránci zákona v podobě Batmanů. Nebyli to však opravdové pohádkové bytosti, ale naše děti převlečené do masek. Některé by člověk ani nepoznal. Ve školce se totiž toho dne konal Karneval.

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Malá technická univerzita | vloženo: 26.03.2018, 13:19

V úterý 6. 2. 2018 k nám zavítala návštěva z Malé technické univerzity. Akce byla pro třídu Tygříků i Medvíďat. Téma bylo Architektura, paní se představila jako architektka, která připravuje plány pro stavbu rodinných domů, panelových domů apod.

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Divadlo hudby | vloženo: 30.01.2018, 11:23

Dne 23. ledna jsme se s dětmi vypravili na výlet do olomouckého Divadla hudby na Pohádky pro malé rošťáky.

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Maňáskové divadlo | vloženo: 30.01.2018, 11:23

V pondělí 8. ledna nás čekal krásný start do nového týdne, protože k nám do školky zavítalo maňáskové divadlo ze Šternberka. Pro děti byly nachystané tři krásné pohádky – O veliké řepě, O prasátku s kterým si nechtěl nikdo hrát a poslední O třech kůzlátkách. Děti moc bavilo, že se k nim maňásci obraceli a ptali se jich na různé otázky, čili je vtahovali do příběhu – Kdo teď příjde pomoci babičce a dědečkovi? Co musí zvířátka udělat s prasátkem, aby si s ním mohla hrát?

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Vánoční vystoupení Madvíďat | vloženo: 30.01.2018, 11:20

V úterý 19. prosince, v krásný předvánoční podvečer, děti z Medvíďátek konečně rodičům a prarodičům, sourozencům či tetičkám a strýčkům ukázaly své Vystoupení sněhových vloček. S dětmi jsem jednotlivé části besídky trénovala poměrně dlouho a dětem se opravdu vše povedlo, takže jsme se dočkali velikého potlesku a ocenění ze strany rodičů.

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Malování s panem Dostálem | vloženo: 30.01.2018, 11:19

Je už skoro tradicí, že vždy v lednu k nám do školky zavítá návštěva. A není to ledajaká návštěva, je to všemi oblíbený malíř pan Dostál. Děti se ho už od rána nemohly dočkat a radostně si povídaly o tom, jaké pak obrázky si pro ně letos pan malíř připraví. Úderem deváté hodiny pan malíř zaklepal na dveře a všem bylo jasné, že se chystá veliká zábava.

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Kouzlo adventu v MŠ | vloženo: 30.01.2018, 11:18

Poslední čtyři pondělí před Štědrým dnem se v mateřské školce uskutečnil projekt s názvem Kouzlo adventu. Jeho smyslem bylo dětem přiblížit především tradici Vánoc, zvyky a také navodit příjemnou předvánoční atmosféru.

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Vítáme sv. Martina a lampionový průvod | vloženo: 04.12.2017, 6:51

Dne 10. listopadu jsme se snažili ze všech sil v mateřské škole přivolat sv. Martina. Už od rána se děti těšily na lampiónový průvod, který proběhl ve stejný den.

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Drakiáda | vloženo: 04.12.2017, 6:49

Dne 24. 10. jsme v mateřské škole měli projekt s názvem Drakiáda. Od brzkého rána, kdy se začaly děti scházet, jsme např. skládali dráčky z přírodnin, stavěli dračí slůj ze všeho možného, tancovali na písničku Draka bolí zub a taky jsme si dráčky namalovali. Později paní učitelky dětem přečetly pohádku O pyšném drakovi a později jsme si o něm zazpívali písničku.

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Výlet do Sluňákova | vloženo: 30.10.2017, 7:36

Dne 12. října jsme se vypravili do Sluňákova, kde jsme byli s dětmi i minulý rok, a moc se nám tam líbilo. Pro děti jsme měli objednané dva programy – pro mladší medvíďátka program „Mravenečkové“ a pro starší děti program „Křížem krážem pavoučím světem“.

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Olympijské hry - školkiáda | vloženo: 30.10.2017, 7:31

Začátek října měl být ve školce v Tršicích ve znamení Olympijských her – Školkiády. Nakonec se nám jeden sportovní den kvůli počasí protáhl až do poloviny října, ale o to více jsme si to všechno užili.

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Od zrníčka k chlebu | vloženo: 30.10.2017, 7:30

Dne 20. září 2017 k nám do školky přijela paní Pacovská s programem „Od zrníčka k chlebu“. Děti se zprvu dozvěděly všechny zajímavé informace o druhu obilí. Zábavnou a hravou formou jim paní Pacovská objasnila, jak se takové obilí pěstuje a sklízí.

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Výlet do Penčic | vloženo: 17.07.2017, 11:21

Dne 22. června 2017 jsme si museli přivstat, protože se vyráželo linkovým autobusem hned před sedmou hodinou ranní. Děti ale nedávaly únavu či nevyspání zdát a energicky s batůžkem se těšily na koně. V Penčicích nás totiž čekala paní Ilíková, která nás mile uvítala na svém statku.

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Vojenským pochodem na přehradu | vloženo: 17.07.2017, 11:16

Tluče bubeníček, tluče na buben. A svolává dětí, děti pojďte ven. Ať je slunce, nebo mraky, zahrajeme si na vojáky. Hola, hola hej, nikdo nemeškej. A tak jsme ve školce nemeškali a v úterý 20. června se s dětmi vydali vojenským pochodem na přehradu.

stáhnout přiložený dokument (PDF)

ZOO Olomouc | vloženo: 26.06.2017, 7:46

Tak jako každý rok i letos jsme se s dětmi vydali na výlet do ZOO v Olomouci. Počasí nám přálo, bylo pro výlet ideální. Ráno před školkou jsme s batůžky plni očekávání vyhlíželi autobus, který nás dovezl až k zoologické zahradě.

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Kvaky, kvak, jde sem čáp | vloženo: 26.06.2017, 7:45

Opravdu žáby kvákají nebo vydávají i jiné zvuky? Viděli jste někdy modrou žábu? Které nohy vyrostou malým žabkám jako první? Mají žáby taky někdy ocas? To jsou jen některé z otázek, na které nám pomohl najít odpovědi výukový program. Kvaky kvak, jde sem čáp.

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Pohádková cesta | vloženo: 26.06.2017, 7:44

Jak jinak oslavit Den dětí, než s pořádně velkou partou dětí. A proto jsem si ve středu 7. 6. k nám na školní zahrádku pozvali také děti z prvního stupně naší ZŠ. Pro všechny děti byla připravena speciální pohádková cesta s úkoly.

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Tršice - moje obec | vloženo: 26.06.2017, 7:43

V úterý 6. června, bylo kolem tršické mateřské školy velice rušno. Konala se již druhá akce s názvem Tršice - moje obec, která má za úkol prověřit znalosti a zdatnost nejen dětí ze školky, ale také jejich rodičů.

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Květnová zahrada Kroměříž | vloženo: 26.06.2017, 7:43

Na Mezinárodní den dětí jsme si ve školce pro naše děti připravily speciální program. Ve čtvrtek ráno jsme si sbalili batůžky a autobusem se vydali na cestu do Kroměříže. Naším cílem byla Květná zahrada v Kroměříži.

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Zápis do MŠ | vloženo: 26.06.2017, 7:42

Den po státním svátku, 9. května 2017, přišlo do mateřské školy velké množství maminek, tatínků a jejich dětí. Všichni měli společný cíl, přihlásit své dítě do naší školky.

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Tečka za školním rokem | vloženo: 13.06.2017, 10:05

SRPŠ při ZŠ a MŠ Tršice Vás srdečně zve na Tečku za školním rokem v pátek 23.6.2017 v 17:00 hodin.

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Dopravní projekt | vloženo: 30.05.2017, 10:10

V úterý 16. května 2017 se v mateřské škole uskutečnil projekt s názvem „Pozor, svítí červená“. Projekt měl za cíl dětem zopakovat správné chování na přechodu, při pohybu na silnici, hlavně, po které straně se správně chodí a v neposlední řadě poznávání značek.

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Vystoupení Tygříků s posezením ke Dni matek | vloženo: 23.05.2017, 8:31

Ve čtvrtek 11. května 2017 se ve třídě Medvíďat konalo vystoupení ke Dni matek. Děti měly krásně nacvičené vystoupení, ve kterém předvedly, co všechno se naučily.

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Integrovaný záchranný systém | vloženo: 23.05.2017, 8:30

A bylo po prázdninách, děti se vrátily do školky s úsměvem a plné elánu a natěšené na návštěvy, které nás čekají. Hned v úterý, první den po prázdninách do naší školky zamířila policejní hlídka dálniční policie Doloplazy.

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Čarodějnice | vloženo: 23.05.2017, 8:29

Na konci dubna do školky místo dětí přicházeli čarodějnice a čarodějové ověšeni pavučinkami, pavouky a myšičkami. Ve školce se tancovalo, vyráběly se čarodějnické prsty z lineckého těsta, tvořily se čarodějnice a hlavně se čarovalo - věštilo se z „křišťálové koule“ a vařil se kouzelný lektvar.

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Stavitelé mostů | vloženo: 16.05.2017, 7:14

Ve středu 12. dubna k nám do školky přijela paní z malé technické univerzity MUNI. Děti se moc těšily na její příjezd. Na začátku jsme si vyslechly obrázkový příběh o králi Karlu IV. Dozvěděli jsme se, že tenhle významný český král dal postavit Karlův most a Karlštejn. Celý projekt se točil okolo Karlova mostu. Děti si zahrály na pilíře a na krále a vhazovaly vajíčka do „cihel“ a pomocí dramatizace dětí jsme si alespoň nastínili, jak stavba probíhala.

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Preventální dentální program v MŠ | vloženo: 16.05.2017, 7:13

Dne 22. března 2017 nás v mateřské škole navštívily studentky UP Olomouc a udělaly nám hodinový projekt o tom, jak si správně čistit zoubky. Děti měly za úkol si na tento den přinést do školky zubní kartáčky, aby si i prakticky vyzkoušely správnou techniku čištění.

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Dobrodružná cesta vesmírem | vloženo: 21.03.2017, 10:08

Březnové počasí je nevyzpytatelné. Zima se pomalu vzdává své vlády, ale jarní sluníčko ještě nemá takovou sílu, aby se dalo dovádět s dětmi venku. A tak jsme se s dětmi rozjely za jinou zábavou. Naším cílem se stal Komplex Galaxie ve Zlíně.

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Sférické kino Polaris | vloženo: 21.03.2017, 10:06

Dne 15. 2. 2017 jsme měli s dětmi možnost navštívit sférické kino na 1. stupni základní školy. Pohádka byla o ledním medvědovi a tučňákovi. Pan průvodce nás obeznámil s fungováním nafukovacího kina. Poté nás všechny uvedl dovnitř a poprosil děti, aby se usadily na zem a na nic nesahaly. Aby děti dobře viděly na plátno, musela být tma.

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Karneval | vloženo: 21.03.2017, 7:58

Ve čtvrtek 9. února přicházeli už od brzkých ranních hodin do školky místo dětí princezny, kovbojové, víly, čarodějové … měli jsme totiž karneval.

stáhnout přiložený dokument (PDF)

O líných strašidlech | vloženo: 21.03.2017, 7:57

V úterý 2. února jsme se vypravili na výlet do olomouckého Moravského divadla. Autobus nás i přes velký nával sněhu dopravil do cíle. Pohádka se jmenovala O líných strašidlech. Všichni jsme se usadili na sedadla, která byla v první řadě, a všechny děti krásně viděly na představení.

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Malování s panem malířem Dostálem | vloženo: 09.02.2017, 8:17

Hned druhý lednový týden jsme ve třídě Tygříků přivítali pana malíře Dostála, který nás přijel naučit malovat zvířátka. Ale nebylo to jen tak obyčejné malování, malovali jsme totiž zvířátka z různých koutů světa.

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Kouzlo Adventu | vloženo: 31.01.2017, 10:14

Vánoční čas v Tršicích letos odstartovalo rozsvícení vánočního stromečku. Již na konci listopadu děti ze Základní školy a Mateřské školy Tršice rozsvítily nádherný stromeček zvoláním „Stromečku, stromečku, rozsviť se“. Po čertovském tanečku, písni Vánoce jsou tu v podání skvělých malých sólistů, Vánoční písničky a koledy Štědrý večer nastal, si děti samy vyzkoušely roli prodavače a prodavačky.

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Vánoční vystoupení třídy Tygříků s posezením a vánočními dílničkami | vloženo: 31.01.2017, 10:14

Štědrý večer nastal ... v Mateřské škole Tršice ve třídě Tygříků to bylo 15. 12. 2016 odpoledne. Děti si do školky pozvaly kamarády z lesa – mravenečky. Mravenečci pracovali, pomáhali si, radovali se, odpočívali, dokud nezjistili, že právě dnes je Štědrý den. Vzpomněli si na to, že již chodili čerti a poté již plnými doušky oslavovali tento kouzelný čas.

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Vánoční vystoupení s posezením a vánoční dílničkou Medvíďata | vloženo: 31.01.2017, 10:13

Jak už to bývá, jako každý rok se v prosinci koná vánoční vystoupení dětí ze školky. Dětičky pilně trénovaly již od listopadu, a tak se mohla naše školka jednoho prosincového odpoledne proměnit na školku čertovskou. A nejen školka se proměnila v peklo. V takové malé pekelníky se proměnily i naše dětičky.

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Vítáme Sv. Martina a lampionový průvod | vloženo: 31.01.2017, 10:12

V kalendáři pátek 11. listopadu nám prozrazoval, že přijel Martin na bílém koni. A začal náš projektový tematický den, který končil až za tmy, kdy jsme si lucerničkami posvítili na průvod v čele se sv. Martinem na bílém koni.

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Ježčím krokem, celý rokem | vloženo: 31.01.2017, 10:11

Ve čtvrtek 20. října jsme měli ve školce vzácnou návštěvu. Navštívila nás paní Pacovská. A nebyla sama, přinesla s sebou dva malé kamarády. Ale vše pěkně popořádku. Je podzim, padá listí, vítr fouká, občas zaprší a zvířátka se pomalu chystají na zimu, některá k zimnímu spánku. A jedno takové zvířátko přišlo navštívit i naši školku.

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Dopravní hřiště | vloženo: 31.01.2017, 10:10

Dne 16. a 23. listopadu se Tygříci zúčastnili výuky na dopravním hřišti v tělocvičně druhého stupně ZŠ. Při příchodu do tělocvičny si děti poslechly dopravní pohádku, kterou jim převyprávěl pán ze sdružení Semafor z Olomouce.

stáhnout přiložený dokument (PDF)

Správce, ZŠ a MŠ Tršice, příspěvková organizace, jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako "GDPR").

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro Správce vykonává společnost Schola Servis GDPR, s.r.o., IČ: 04223748. Osoba určená pro jednání za pověřence je pan JUDr. Ing et Ing. Roman Ondrýsek, Ph.D., MBA.