Základní škola Tršice

Základní údaje
Chod školy
Pro rodiče a žáky

Organizace školního roku

Chod školy » Organizace škol. roku

Kalendář událostí pro rok 2016/2017

Září
1.9.2016 Zahájení školního roku
6.9.2016 Adaptační kurz pro žáky 6. ročníku
7.9.2016 Třídní schůzky pro zákonné zástupce 1. ročníku
8.9.2016 Třídní schůzky pro zákonné zástupce MŠ
13.9.2016 Výchovně vzdělávací program "Buďme kamarádi" v MŠ
16.9.2016 Společé hry s předškoláky
19.9.2016 Divadlo v MŠ: "Jak Karlík zachránil babičku"
20.9.2016 Fotografování dětí v MŠ a 1. st. ZŠ
21.9.2016 Projekt "Herkulstein Tršic"
23.9.2016 Evropský den jazyků pro 6.-9. ročník

 

Říjen
3.10.2016 Konverzační týden pro žáky 8. ročníku
4.10.2016 Dopravní projekt s dopravní policií na 1. stupni
4.10.2016 Školkiáda
7.10.2016 Eko program: "O ježkovi"
11.10.2016 Drakiáda s rodiči
20.10.2016 Beseda v knihovně pro žáky 4. ročníku
20.10.2016 Program pro MŠ: "Ježčím krokem celým rokem"
25.10.2016 Přespolní běh

 

Listopad
7.11.2016 Výchovný koncert pro žáky 4. ročníku: "Housličky a jejich kamarádi"
7.11.2016 Program v MŠ: "Co se šustne v lese"
7.11.2016 Testování SCIO - 9. ročník
8.11.2016 Sportovní turnaj ve futsalu - žáci 7. ročníku
9.11.2016 Sportovní turnaj ve florbalu - žáci 8.-9. ročníku
10.11.2016 Sportovní turnaj ve florbalu - žáci 7. ročníku
10.11.2016 Výchovný koncert pro žáky 6. roč.: "Dobro a zlo v hudbě"
11.11.2016 Výchovný koncert pro žáky 8. roč.: "Dobro a zlo v hudbě"
11.11.2016 Program v MŠ: "Vítání sv. Martina + Lampionový průvod"
14.11.2016 Třídní schůzky
16.11.2016 Mobilní dopravní hřiště pro 1. st + MŠ
21.11.2016 Slavnost slabikáře v 1. třídě
22.11.2016 Vzdělávací program pro žáky 7.-9. roč.: "Gamblerství a hazardní hry"
23.11.2016 Mobilní dopravní hřiště pro 1. st + MŠ
23.11.2016 Scholaris pro žáky 9. roč.
24.11.2016 Sportovní turnaj ve florbalu - žáci 4.-5. ročníku
25.11.2016 Rozsvěcování vánočního stromečku
28.11.2016 Program pro děti a rodiče v MŠ: "Adventní věnec"
29.11.2016 Adventní zpívání na 1. stupni

 

Prosinec
2.12.2016 Divadlo v MŠ: "Jak vodník vyzrál na čerta"
5.12.2016 Adventní zpívání na 1. stupni
5.12.2016 Mikuláš ve škole
5.12.2016 Kouzlo adventu v MŠ
6.12.2016 Program v MŠ: "Co se šustne v lese"
7.12.2016 Průkaz cyklisty - 4. ročník
7.12.2016 Zimní pohádna pro žáky 8. třídy
12.12.2016 Adventní zpívání na 1. stupni
12.12.2016 Kouzlo adventu v MŠ
12.12.2016 Schůzka pro rodiče a žáky 9. roč. s výchovnou poradkyní
13.12.2016 Vánoční vystoupení dětí s posezením a vánoční dílničoku - MŠ Medvíďata
14.12.2016 Zahraniční zájezd do Vídně
15.12.2016 Vánoční vystoupení dětí s posezením a vánoční dílničoku - MŠ Tygříci
16.12.2016 Divadelní představení: "Sluha dvou pánů" - 7. ročník
19.12.2016 Adventní zpívání na 1. stupni
19.12.2016 Kouzlo adventu v MŠ
19.12.2016 Projekt pro žáky 8. a 9. roč.: "Volba povolání"
21.12.2016 Předvánoční ZOO Olomouc - exkurze pro žáky 1., 2. a 5. ročníku
22.12.2016 Zpívání v kostele - 1.-5. ročník
22.12.2016 Besídky s třídními učiteli
22.12.2016 Vánoční sportovní turnaj ve vybíjené

 

Leden
6.1.2017 Tříkrálová obchůzka - žáci 1. ročníku
9.1.2017 Program v MŠ: "Co se šustne v lese"
9.1.2017 Konzultační třídní schůzky
10.1.2017 Třídní schůzky v MŠ
12.1.2017 Výukový program pro žáky 1. a 2. ročníku: "Na krmítku"
12.1.2017 Kreslení s p. Dostálem v MŠ (Tygříci)
14.1.2017 Vystoupení žáků 9. roč. na plese SRPŠ
16.1.2017 Okresní kolo dějepisné olympiády
17.1.2017 Divadelní představení: "O líných strašidlech" - 1.-2. ročník
18.1.2017 Workshop pro žáky 9. roč. na SŠ Polytechnické
24.1.2017 Sportovní turnaj ve florbalu - žáci 4.-5. ročníku
25.1.2017 Edukační pásmo pro 8. roč.: "František Josef"
30.1.2017 Beseda s hasiči - 2.-3. ročník
31.1.2017 Ukončení 1. pololetí a předávání vysvědčení

 

Únor
1.2.2017 Pythagoriáda pro žáky 5.-8. ročníku
2.2.2017 Představení pro děti MŠ: "O líných strašidlech"
6.2.2017 Program v MŠ: "Co se šustne v lese"
7.2.2017 Školní kolo recitační soutěže - 1. st + MŠ
8.2.2017 Školní kolo recitační soutěže - 2. stupeň
13.2.2017 Školní kolo zeměpisné olympiády
15.2.2017 Sférické divadlo pro MŠ a 1. st.
21.2.2017 Divadelní představení: "Tarzan" - 5. ročník
21.2.2017 Dopravní výchova - 3.ročník
21.2.2017 Okresní kolo zeměpisné olympiády
22.2.2017 Okresní kolo anglické olympiády
22.2.2017 Bruslení - 6.ročník
23.2.2017 Recitační soutěž Dětská scéna
24.2.2017 Divadelní představení: "Sluha dvou pánů" - 8. ročník
24.2.2017 Okresní kolo recitační soutěže - 2. stupeň
24.2.2017 Masopust - 1. stupeň
27.2.2017 Jarní prázdniny (27.2. - 3.3.2017)

 

Březen
7.3.2017 Školní výlet MŠ - Galaxie Zlín
8.3.2017 Sportovní turnaj ve florbalu - žáci 6. - 7. ročníku (hoši)
17.3.2017 Matematický klokan - testování žáků 2.-9. roč.
22.3.2017 Preventivní dentální prgram pro MŠ + 1. st.
23.3.2017 IV. Recitační soutěž Mikroregionu Bystřička (žáci 1. st.)
23.3.2017 IV. Oblastní kolo recitační soutěže žáků 1. st. škol Mikroregionu Bystřička, KD Hlubočky-Mariánské Údolí
24.3.2017 Preventivní dentální prgram pro 2. st.

 

Duben
3.4.2017 Zahájení testování žáků 5. roč. do 21.4.2017
3.4.2017 Program v MŠ: "Co se šustne v lese"
4.4.2017 Anglická pohádka - žáci 8.roč. vystoupí na 1. st.
4.4.2017 Program pro děti a rodiče v MŠ: "Velikonoční tvoření"
5.4.2017 Den otevřených dveří
5.4.2017 Anglická pohádka - 14:30 a 16:00 vystoupí žáci 8.roč.
5.4.2017 Ukázková hodina NJ - 15:00
7.4.2017 Zápis do 1. třídy od 13:00-17:30hod.
7.4.2017 Plavecký výcvikový kurz pro ZŠ - do 23.06. 2017
7.4.2017 Plavecký výcvikový kurz pro MŠ - do 16.06. 2017
7.4.2017 Krajské kolo recitační soutěže, Olomouc
11.4.2017 Třídní schůzky
11.4.2017 Ekoprogram pro 8. a 9. ročník, Sluňákov Horka n. M.
12.4.2017 Program pro MŠ: "Stavitelé mostů"
12.4.2017 Zábavné malování s p. Dostálem na 1. st.
13.4.2017 Velikonoční prázdniny (13.4 - 14.4.2017)
18.4.2017 Integrovaný systém (policie, hasiči a lékaři) v MŠ do 20.4.2017
19.4.2017 Projekt pro žáky 6. a 7. roč. - Den Země - ORNIS
20.4.2017 Okresní kolo: Odznak všestrannosti olym. výtězů. Žáci 3.-9. tř.
21.4.2017 Finále sportovní soutěže ve florbalu v Ostravě. Žáci 6.-7. tř.
21.4.2017 Anglické divadlo: "The Sweet Sixties" žáci 8. ročníku
24.4.2017 Sběrový týden od 24.4 - 28.4
26.4.2017 Sportovní soutěž Mc Donalds Cup - žáci 3.-5. tř.
27.4.2017 Beseda v knihovně pro žáky 1. ročníku
27.4.2017 Čarodějnice v MŠ

 

Květen
3.5.2017 Štafetový běh - žáci 1. st.
3.5.2017 Volby do ŠR od 14.00 do 17.00
4.5.2017 Pevnost poznání - žáci 4. ročníku
9.5.2017 Zápis do MŠ
9.5.2017 Výběrové testování žáků 5. a 9. ročníku (ČŠI) od 9.5 do 26.5
10.5.2017 Vystoupení dětí ke Dni matek (Medvíďata) s posezením pro rodiče od 16.30
11.5.2017 Školní výlet pro žáky 1. st. - Předmostí Přerov
11.5.2017 Projekt Prevence
11.5.2017 Vystoupení dětí ke Dni matek (Tygřící) s posezením pro rodiče od 16.30
12.5.2017 Společné odpoledne pro rodiče 1. st. + ŠD od 16hod
15.5.2017 Turistický výlet po stezce O. Volfa k úkrytu - žáci 1. stupně
15.5.2017 Program v MŠ: "Co se šustne v lese"
15.5.2017 In-line bruslení pro děti MŠ - od 15.5 do 26.6
16.5.2017 Dopravní projekt v MŠ
17.5.2017 Hist.-sport. soutěž Battelefield - vybraní žáci 9. ročníku
23.5.2017 Školní výlet pro žáky 8. a 9. ročníku - Brno
25.5.2017 Školní výlet dětí MŠ do ZOO
25.5.2017 Sportovní hry Mikroregionu Bystřička peo žáky 1. a 2. stupně
26.5.2017 Exkurze žáků 9. ročníku - Arcidiecézní muzeum, Olomouc
26.5.2017 FOTOGRAFOVÁNÍ ŠKOLY
29.5.2017 Pěvecká soutěž na 1. stupni
31.5.2017 Hudební pořad Marbo pro žáky 1. a 2. stupně + děti MŠ

 

Červen
1.6.2017 Výlet dětí MŠ do Kroměříže
2.6.2017 Školní výlet pro žáky 7. ročníku - Brno, Slavkov
5.6.2017 Konzultační třídní schůzky
5.6.2017 Divadelní představení pro 9 roč.: "Robin Hood"
5.6.2017 Dopravní výchova "Průkaz cyklisty" - 4.ročník
5.6.2017 Program v MŠ: "Co se šustne v lese"
6.6.2017 Divadelní představení: "Noc na Karlštejně" - žáci 6. ročníku
6.6.2017 Krajské kolo OVOV, Hranice na Moravě
6.6.2017 Program pro děti a rodiče: "Tršice - moje obec"
7.6.2017 Dopravní výchova "Průkaz cyklisty" - 4.ročník
7.6.2017 Akce MŠ a ZŠ pro děti a žáky 1.-3. ročníku: "Pohádkový les"
8.6.2017 Akce pro předškoláky: "Školička nanečisto"
8.6.2017 Ekologický program pro děti MŠ
9.6.2017 Školní výlet pro žáky 5. ročníku - Šternberk
12.6.2017 Program pro žáky 9. ročníku: "AISD", KHS v Olomouci
13.6.2017 Volby do ŠR od 14.00 do 17.00
14.6.2017 Školní výlet pro žáky 6. ročníku - Chřiby
15.6.2017 Noc ve školce od 18 hodin
16.6.2017 Školička nanečisto pro rodiče dětí
19.6.2017 Dopravní projekt na 1. st.
20.6.2017 Vycházka pro děti MŠ na přehradu
20.6.2017 Výlet pro nejlepší žáky ZŠ s paní starostkou
20.6.2017 Školní výlet pro 1. a 2. třídu, Úsov a Javoříčko
21.6.2017 Školní výlet pro žáky 3. tř. a 4. tř. - Vyškov
21.6.2017 Noc v MŠ
22.6.2017 Výlet dětí MŠ do Penčic
22.6.2017 Výlet dětí navštěvujících náboženství - Vyškov
22.6.2017 Exkurze do Penčic na statek (děti MŠ)
23.6.2017 Tečka za školním rokem
30.6.2017 Ukončení 2. pololetí a předávání vysvědčení

 

Červenec
1.7.2017 Hlavní prázdniny (1.7. - 1.9.2017)

 

Srpen
V tomto měsíci není plánována žádná událost.

 

 

Ukázat/Schovat zvonění
Zvonění ve škole
1. hodina   8:00 - 8:45
2. hodina   8:55 - 9:40
3. hodina   9:55 - 10:40
4. hodina 10:50 - 11:35
5. hodina 11:45 - 12:30
6. hodina 12:40 - 13:25
7. hodina 13:35 - 14:20
8. hodina 14:30 - 15:15
Aktuality

27.06.2017, 14:21

Informace pro zákonné zástupce dětí a žáků školy
Vážení rodiče, v přiloženém dokumentu naleznete organ...
zobrazit celé...

21.06.2017, 7:01

Výběrové řízení na místo školní psycholog
Základní škola Mateřská škola Tršice, příspěvková...
zobrazit celé...

02.06.2017, 7:58

Vyhlášení výsledků zápisu do mateřské školy
Vážení rodiče, informace ohledně výsledků zápisu do ...
zobrazit celé...

Zobrazit vše
Náhodné foto...
Mikroregion Bystřička
...z alba
Mikroregion Bystřička

zobrazit celé album...