Mateřská škola Tršice

Základní údaje

Kroužky

Základní údaje » Kroužky

Kroužky na školní rok 2016/2017 | vloženo: 10.07.2016, 15:03

Na základě dotazníků od rodičů budeme otvírat tento školní rok tyto kroužky:
přírodovědný KAŠTÁNEK
dobrodružné hry a programy v přírodě, poznávání živé i neživé přírody, ekologie
jazykový HRÁTKY S ANGLIČTINOU
seznamování s angličtinou formou her, písniček, básniček, tanečků
logopedicko-tělovýchovný kroužek s vařením či tvořením ŠIKULKA
motorika mluvidel, pohybové hry, příprava pokrmů či výtvarné tvoření